Danish Norwegian Swedish
Din indkøbskurv er tom.

Flash Fotografering


Januar 2014:

Flash fotografering er ikke svært. Og når du først kommer i gang, så åbner der sig en hel ny verden af kreative billedmuligheder. Jeg har sat mig for, at lærer alt om flash fotografering, og den rejse vil jeg gerne invitere dig med på. Hvis du kunne tænke dig at mestre flash fotografering, så hop med på vognen. Dette dokument vil løbende blive udbygget i takt med at jeg opbygger min egen viden og kunnen. For det meste skriver jeg i week-enden, så kik forbi een gang om ugen, og se hvad jeg har tilføjet til teksten. 

Venlig hilsen
Lars

 

Kapitel 1: Flash teori

Jeg kan ikke tælle hvor mange billeder, jeg har kasseret fordi lukkehastigheden ikke var hurtig nok under selv normale lysforhold. Derfor tager jeg næsten altid en flash med, selv udendørs og midt på dagen, kan det være praktisk at have en flash ved hånden. Men det vender jeg tilbage til. Lad os først gennemgå nogle grundliggende forhold omkring lys.

Vi har hørt det mange gange. Fotografering handler om at fange "lyset". Når du ikke anvender flash, så er det andre lyskilder - solen, månen, lamper, starinlys etc., der giver lys til billedet og påvirker eksponeringen. Du kontrollerer den mængde af lys, der kommer ind i kameraet via lukkeren, blænden og ISO-værdien - også kendt som "Eksponeringstrekanten".

Og her begynder det allerede at blive lidt indviklet. For når du anvender en flash, så skal du også tage højde for det meget stærke og korte lys en flash afgiver på et split sekund. Heldigvis kan moderne kameraer hjælpe os her. Men forestil dig, at du grundliggende skal tage højde for to eksponeringer - een for flash lyset, og een for alt det andet lys. Det gør du via lukkeren!

Lukkehastigheden afgør hvor lang tid lukkeren står åben og lader lyset sive ind på sensoren. Jo længere lukketid jo mere "alt andet lys" kommer igennem til sensoren. Flash lyset varer som sagt kun et split sekund! Så hvis du anvender flash, og har valgt en meget hurtig lukkehastighed, så vil flash lyset dominere. Men hvis du anvender flash og en langsom lukkehastighed, så "eksponeres" billedet yderligere med alt andet tilstedeværende lys ud over flashen. Og her kommer en af de mest oversete funktioner på flashen til sin ret - nemlig muligheden for at øge og mindske styrken på flash lyset. Fra fabrikken er alle flash sat til at udsende det stærkeste lys (det kaldes forholdet 1:1), og mange kommer aldrig videre. Men flash lyset kan reduceres til f.eks. 1:16 del af sin maksimale styrke, og så er der pludselig rigtig mange muligheder for lige netop at "male" tilstrækkelig lys på motivet. Vi kender alle de forfærdelige udbrændte lyspletter mennesker får i panden, på kinderne og på næsen, når flashen fyres af på fuld knald. Det vil du lære at kontrollere!

Nå - lad os se lidt på hvordan en flash egentlig virker. Jeg har skilt min Nikon SB-600 flash af (i et forsøg på at reparere den efter en tur på gulvet). Det gav mig mulighed for at se det indre af en flash. Grundliggende består en flash af tre komponenter:

  1. Batterier
  2. Kondensator
  3. Flash rør

 

Når du tænder flashen, så fylder batterierne kondensatoren med energi. Når flashen "aktiveres", så anvender flashen energien i kondensatoren til at udsende et ekstremt koncentreret lys fra det specielle flash rør. Her kommer kameraet os til hjælp, idet kameraet på basis af det valgte eksponeringsprogram - f.eks. matrix lysmåling - (bare rolig - det kommer vi til) og igennem objektivet måler hvor meget lys der kræves, og sender en kommando til flashen om lige netop at sende den mængden lys i sit kort flash glimt. Når kameraet måler lyset igennem objektivet kaldes det "Through The Lens" (TTL) lysmåling. I gamle dage målte man lyset via en separat lysmåler, hvorefter de værdier lysmåleren angav blev indstillet på kameraet. Der hersker fortsat en heftig debat om hvilken metode der er "mest korrekt". Når et kamera forsøger at fastslå den korrekte eksponering via TTL, så gøres det ved at flashen udsender nogle ganske korte og næsten usynlige for-glimt (altså før billedet tages) og via objektivet "ser" kameraet så på scenen og beregner hvor kraftigt flash glimtet skal være. Derfor anvender man ofte "matrix lysmåling", fordi denne metode tager højde for hele scenen. Det kaldes også for inddirekte lysmåling, idet lyset reflekteres fra scenen. Med en "gammeldags" lysmåler måler man det lys der rammer motivet -f.eks. ved at holde lysmåleren op til ansigtet på en person og aktivere flashen, hvorefter lysmåleren viser forslag til blænde og lukkehastighed. Det kaldes for den direkte lysmåling, idet det er lyset der rammer motivet, som måles. Hvis fotografen ikke er tilfreds med disse værdier, øges eller reduceres styrken af flash glimtet indtil nogle blænde/lukkehastighedsværdier, der kreativt passer fotografen, opnås. 

Grundliggende er der tre måder at kontrollere styrken af flash glimtet på:

  1. TTL og TTL BL (kameraer bestemmer styrken af flash glimtet)
  2. Auto (flashen kontrollerer styrken af flash glimtet
  3. Manuel (du kontrollerer styrken af flash glimtet

Den første metode (TTL) anvender kameraets lysmåler til at bestemme hvor meget lys der afgives af flashen, og hvor meget lys der er nødvendigt for at eksponere motivet med en "gennemsnitlig" belysning (svarende til 18% grå). I TTL udtrykkes denne mængde lys som 0:0. 

På de fleste flash kan du justere lysstyrken i TTL-tilstand. Dette gøres med de såkaldte EV-trin (Eksponeringsvariation). Her er et foto af min SB-910 flash. 

Med den første røde cirkel har jeg markeret, at flash'en er indstillet til TTL-tilstand. Med den anden røde cirkel har jeg markeret EV-trin funktionen, der aktiveres ved at trykke på knappen nedenunder. Herefter er det muligt at ændre værdien fra 0 EV til f.eks. -1 EV og + 1 EV. Dette gøres i trin af en tredjedel - altså +0.3, +0.7, +1.0 - helt op til +3.0 (eller minus). Her kommer vi til et andet vigtigt fotografisk begreb - nemlig et STOP. Man hører ofte en professionel fotograf sige til sin assistent - "Vil du justeres lysstyrken med et stop". Vi vender tilbage til dette begreb senere, her skal du blot huske, at +/- 1 EV svarer til en lysændring på et STOP i begge retninger.

Her er tre billeder, der viser effekten af at justere flash lysstyrken med 1 fuld STOP i begge retninger (-1.0 EV / 0.0 EV / +1.0 EV):

  

Læg mærke til, at det hvid underlagspapir på det miderste billed har en farve svarende til 18% grå!

Det er faktisk også muligt, at foretage denne EV-kompensation på dit kamera. Her henviser jeg til en knap som sikkert ikke så mange kender til. Den sidder ofte på venstre side af kamerahuset i nærheden af den indbyggede flash, fordi du med denne knap kan justere flash lysstyrken af den indbyggede flash. Men monterer du en ekstern flash, så virker knappen også på denne. Her har jeg markeret flash EV-kompensationsknappen på det nye Nikon D3300.

Den anden metode - Auto Flash - tilstanden betyder, at kameraet ikke længere har indflydelse på flash eksponeringen, fordi flashen nu fungerer uafhængit af kameraet. Du vælge Auto Flash tilstanden ved at trykke på flashen'ns "MODE" knap indtil et A eller AA ikon på flashen's LCD-skærm. Men vær opmærksom på, at det kun er SB-800, SB-900 og SB-910, der har denne tilstand. Hverken SB-600 eller SB-700 har Auto Flash tilstand.

Foto af A / AA tilstand på SB-900.

SB-800, SB-900 og SB-910 har 2 Auto Flash tilstande. "Auto" og "Auto Aperture". I begge tilstande anvender flashen en indbygget lys sensor til at kontrollere hvornår flashen har afgivet tilstrækkeligt med lys for at opnå en korrekt eksponering af motivet. Og med "korrekt" menes der lysintensitet svarende til 18% grå). Det er fortsat muligt at justere lysstyrken manuelt ved at øge eller mindske EV-værdien.

Foto af Auto Flash lys sensor på SB-900

Så kommer vi til den 3. metode - nemlig "Manuel" tilstand. Denne tilstand vælges ved at trykke på "MODE" knappen (SB-800 / SB-900) til bogstavet M dukker op i øverste ventre hjørne på LCD-skærmen. I Manuel tilstand bestemmer du hvilken lysstyrke flashen skal anvende - fra 1:1 (fuld styrke) til en fraktion af denne - f.eks. 1:32 (1/32 af fuld styrke).

Foto af LCD-skærm med M 1/32 fra SB-900